Tato meditace shrnuje důležité body meditace vhledu do čtyř
kroků vystižených zkratkou R.A.I.N. Jedná se o

Rozpoznej (z angl. Recognize): rozpoznej nebo pojmenuj
cokoliv, co se objeví, jako tělesný pocit, emoce, myšlenka. V tomto kroku
jednak přeneseme do vědomé pozornosti, že něco vnímáme, podruhé jeho
rozpoznáním a pojmenováním vytvoříme určitý odstup od vnímaného a vnímajícího.

Uznej (z angl. Acknowledge, nebo Allow): uznej nebo přijmi, že to co se objevilo,
existuje, jakkoliv je to nepříjemné nebo bolestivé. Uznání existence je nutným
krokem k tomu, abychom se od toho mohli něco naučit.

Prozkoumej (z angl. Investigate):
Buď s tím, co se
objevilo a vnímej, co se co se od toho můžeš naučit. Kde se to objevuje v
těle? Jaký je s tím spojený pocit? Jaké emoce? Jaké myšlenky nebo
obrazy? Co chce být slyšeno? Co
chce být rozpoznáno? Jaká potřeba volá po naplnění?

Neidentifikuj se (z angl. Non-identify):
V tomto bodě přestáváme vnímat tuto zkušenost jako „to jsem já sám“
nebo „má“. Ptej se, „To co vnímám, jsem to opravdu já?“. Vnímej toho,
kdo vnímá. Kdo je ten, kdo vnímá? Tímto
krokem si uvědomíme, že bez ohledu na to, jak důležité je to, co jsme
rozpoznali a naučili se, naše pravá přirozenost přesahuje toto všechno. A
že
ačkoliv může být velmi důležité se pokusit dosáhnout a realizovat to, co
jsme
se naučili, naše opravdové štěstí je nezávislé na dosažení nebo
nedosažení. A svobodně se můžeme rozhodnout tu věc odložit a spočinout v
samotném vnímání.