V naší skupině praktikujeme především meditaci vhledu (vipassana), meditaci milující laskavosti (metta) a další meditace jako meditaci odpuštění. Tyto meditace mají formu vyučovanou učiteli z mezinárodní skupiny meditace vhledu jako J. Kornfieldem, S. Salzbergovou, J. Goldsteinem, C. Feldmanovou a dalšími. Tyto meditace vycházejí z theravádové buddhistické tradice, ale zároveň se snaží respektovat situaci a problémy západního člověka. Přestože tato meditační praxe vychází z buddhistické tradice, nevyžaduje žádné náboženské přesvědčení. Nejbližší z meditačních center této tradice s celoročním programem meditačních ústraní je Gaya House v Anglii a Beatenberg ve Švýcarsku .

Program večerních meditací je dvouhodinový a to:

  • instrukce k meditacím (asi 15 minut), čtení pasáží z literatury,
  • vedená meditace v sedě (asi 30 minut)
  • meditace v chůzi (asi 30 minut)
  • meditace sdílení – naslouchání a sdílení s ostatními (asi 20 minut)
  • meditace milující laskavosti

Součástí setkání jsou meditační instrukce – vhodné pro začátečníky. Před první účastí se prosím přihlaste na info@meditacevhledu.cz Vezměte s sebou oblečení pohodlné na sezení.

Jsme nezisková skupina, jejíž provoz a rozvoj je hrazen tradičně z darů (dána). Vstupné je formou daru v navrhované výši výši 80 Kč. Pokud si nemůžete dovolit navrhovanou částku, jakákoliv částka je velmi oceňovaná. Nikdo není vykázán pro nedostatek peněz.

Doporučená literatura:

Úvody do meditace:

J. Kornfield, Cesta srdce, úskalí a přísliby duchovního života, Eminent, 2004.

C. Feldman , Meditace pro začátečníky: Praxe bdělého života, Knižní klub 2014.

T. Brach, Radikální přijetí – příjetí vašeho života srdcem Buddhy, Fontána 2017.

Bikkhu Thaissaro, With each and Every Breath, (2016), možno zdarma stáhnout z jeho webu.

J. Goldstein, Meditace vhledu – Cesta moudrosti a svobody, Alternativa 2000.

J. Kornfield, Meditation for Beginners, Sounds true 2008.

Další knihy rozšiřující kontext meditační praxe:

J. Kornfield, Po extázi prádelna, Eminent 2009

J. Kornfield, The Wise Heart: A Guide to the Universal Teachings of Buddhist Psychology, Bantam Books 2009

R. Burbea, Seeing that frees: meditations on emptiness and dependent arising

Praxe meditace nevyžaduje abychom se stali buddhisty, nebo duchovními lidmi. Pozývá nás k naplnění schopnosti probuzení, kterou máme jakožto lidské bytosti.

Jack Kornfield