V naší skupině praktikujeme především meditaci vhledu (vipassana), meditaci milující laskavosti (metta) a další meditace jako meditaci odpuštění. Tyto meditace mají formu vyučovanou učiteli z mezinárodní skupiny meditace vhledu jako J. Kornfieldem, S. Salzbergovou, J. Goldsteinem, C. Feldmanovou a dalšími. Tyto meditace vycházejí z theravádové buddhistické tradice, ale zároveň se snaží respektovat situaci a problémy západního člověka. Přestože tato meditační praxe vychází z buddhistické tradice, nevyžaduje žádné náboženské přesvědčení. Nejbližší z meditačních center této tradice s celoročním programem meditačních ústraní je Gaya House v Anglii a Beatenberg ve Švýcarsku .

Program večerních meditací je dvouhodinový a to:

  • instrukce k meditacím (asi 15 minut), čtení pasáží z literatury,
  • vedená meditace v sedě (asi 30 minut)
  • meditace v chůzi (asi 30 minut)
  • meditace sdílení – naslouchání a sdílení s ostatními (asi 20 minut)
  • meditace milující laskavosti

Součástí setkání jsou meditační instrukce – vhodné pro začátečníky. Před první účastí se prosím přihlaste na info@meditacevhledu.cz Vezměte s sebou oblečení pohodlné na sezení.

Jsme nezisková skupina, jejíž provoz a rozvoj je hrazen tradičně z darů (dána). Vstupné je formou daru v navrhované výši výši 80 Kč. Pokud si nemůžete dovolit navrhovanou částku, jakákoliv částka je velmi oceňovaná. Nikdo není vykázán pro nedostatek peněz.

 

Praxe meditace nevyžaduje abychom se stali buddhisty, nebo duchovními lidmi. Zve nás k naplnění schopnosti probuzení, kterou máme jakožto lidské bytosti.

Jack Kornfield