Meditace vhledu (nebo Vipassana v páli – původním jazyce
Buddhy) je jádrem technik používaných v této skupině. Její cíl je posílení
všímavosti (sati), naší schopnosti zakoušet „věci tak jak jsou“ přímo, mimo
filtr našich myšlenek, hodnocení nebo zvykové reaktivity. Sestává se
z přenesení přirozené a jasné pozornosti na cokoliv se objeví
v přítomném okamžiku. Některé tradiční definice všímavosti ji popisují
jako „probuzenost mysli“, „jasnost mysli“, a „nerozptýlenou pozornost“. Často je na meditaci vhledu
odkazováno jako na meditaci všímavosti (angl. mindfulness).

Tak jak se v meditaci učíme pozorně a klidně být,
objevuje se hlubší intimita ve vztahu k nám samým i ke světu. S tím jak prohlubujeme naší schopnost
zůstat všímavý bez zásahů, posuzování, vyhýbání se nebo připoutaností
k naší přímé zkušenosti, může se objevit pramen vhledu a moudrosti.
V určitém okamžiku si radostně uvědomíme, že naše pozornost tohoto okamžiku bez překážek je naše pravá
svoboda. Všímavost se tak stává jak způsobem tak koncem naší meditace vhledu.

Instrukce meditace vhledu

Meditace vhledu (Vipassana) je jednoduchá technika která je
praktikovaná v Asii více než 2600 let. Začíná se s pozorností na
dech, která zvyšuje koncentraci a uklidňuje mysl. Umožňuje nám vidět skrze
podmíněnost naší mysli a tedy být více přítomni v tomto okamžiku.

Vyberte si klidné místo i čas. Posaďte se na polštář nebo
židli, zaujměte vzpřímenou a uvolněnou pozici. Posaďte se vzpřímeně
s tichou důstojností krále nebo královny. Jemně zavřete oči a přeneste
plnou pozornost na cokoliv se děje uvnitř vás a okolo vás. Nechte, aby vaše mysl
byla široká jako prostor a vaše srdce aby bylo laskavé a jemné.

Jak sedíte, vnímejte pocity ve vašem těle. Pak si všímejte,
jaké zvuky a pocity, myšlenky a očekávání jsou přítomny. Nechejte je přijít a
odejít, vzedmout se a propadnout podobně jako vlny na oceáně. Všímejte si
těchto vln a zůstávejte sedět v jejich přítomnosti. Nechte se více a více
uklidnit.

Uprostřed těchto vln, vnímejte váš vlastní dech. Nechejte
vaší pozornost cítit nádech a výdech tam kde ho cítíte, jako chlad nebo
lechtání v nose nebo krku, nebo
jako zvedání a klesání vašeho břicha nebo hrudi. Uvolněte se a jemně přeneste
pozornost na každý nádech, ciťte ten pohyb klidným a jemným způsobem. Nechte,
aby se dech nadechoval jakýmkoliv rytmem, dlouhým, nebo krátkým. Nechte všechny
zvuky a pocity , myšlenky a emoce přicházet a odcházet jako vlny na pozadí.

Po několika nádeších, se možná vaše pozornost nechá unést
jednou vlnou myšlenek, vzpomínek, pocitů v těle nebo zvukem. Kdykoliv si
všimnete, že vaše pozornost je unesena po nějaký čas, jemně tu vlnu, která to
způsobila, uznejte tím, že ji dáte jméno, jako „plánování“, „vzpomínání“,
„svědění“, „neposednost“. Pak ji nechte odejít a jemně se vraťte k dechu.
Některé vlny budou trvat dlouhou dobu, některé krátkou. Některé myšlenky nebo
pocity budou bolestivé, některé příjemné. Jakékoliv jsou, nechte je být.

Některé meditace se budete vracet k dechu lehce. Některé
meditace budou většinou o vnímání pocitů
v těle, plánování, nebo přemýšlení. Cokoliv je v pořádku.
Cokoliv zakoušíte, buďte si toho vědomi, nechte to přijít a odejít a
s lehkostí spočiňte uprostřed toho všeho. Poté co jste tak seděli 20 nebo
30 minut, otevřete vaše oči a prohlédněte si okolí před tím, než se postavíte.
Pak, jak se pohnete, nechte ten samý duch pozornosti s vámi jít skrze
aktivity vašeho dne.

Umění meditace je jednoduché, ale ne vždy snadné. Je
založeno na praxi a laskavém a prostorném srdci. Jestliže budete tuto
jednoduchou meditaci sezení a pozornosti dělat každý den, postupně bude růst
vaše rovnováha a porozumění.

(přeloženo z www.spiritrock.org)