Meditace vnímání těla a jeho pocitů

Velmi často dnes žijeme odpojeni od vlastního těla a jeho
pocitů. Tělu se buď nevěnujeme a jen ho používáme jako nástroj, nebo se naopak
velmi intenzivně věnujeme jen jeho vnější kráse. Při meditace vnímání těla si
nejprve všímáme jednotlivých částí těla, posléze těla jako celku a nakonec
vnímáme pocity v různých částech těla. Tímto způsobem se navracíme k přirozenému
kontaktu mezi myslí a tělem a dáváme prostor k vnímání přirozené moudrosti
našeho těla. Současně se ukotvujeme v přítomném okamžiku, protože tělo, na
rozdíl od naší mysli, žije právě jen v přítomném okamžiku.

Meditace všímavosti emocí

Emoce jsou přirozenou součástí prožívání každého člověka.
Prakticky v každém okamžiku můžeme být svědky i několika emocí a jejich
neustálé proměny a střídání. Podobně jako s tělem, i zde můžeme
praktikovat dva nezdravé extrémní přístupy: buď pokus o nevidění nebo potlačení
emocí, a nebo naopak tendenci k hysterickému vylívání emocí hned jak se objeví.
Při meditaci všímavosti k emocím dáváme prostor k rozpoznání emocí a
uznání jejich existence. Následně se pokoušíme vnímat moudrost, která je
v emocích přirozeně obsažená a poučit se z ní o konkrétních krocích pro
náš život.

Meditace všímání myšlenek

Všímavost
k myšlenkám je jedna z hlavních částí Buddhistické meditace. Učíme
se všímat jak myšlenky vznikají, zanikají a také mezer mezi nimi – tomu prostoru
všímavosti, který se mezi myšlenkami objevuje. Tímto zažíváme jedno ze
základních buddhistických učení, které již samo osobě vede k velkému
osvobození: že nejsme naše myšlenky, ať jsou jakkoliv správné nebo špatné, ať
jsou jakkoliv užitečné nebo neužitečné.