Aktuality

  • Meditace vhledu Brno vás zvou na ústraní Nespoutané srdce, vedené Nathanem Glydem, konané 20-27. srpna v zenovém centru Vrážné.
  • více informací zde

Dále probíhají on-line setkání v angličtině vedené buď žáky Roba Burbey nebo učiteli Gaia House, kteří učí v podobném duchu. A to:

  • Setkávání Emptiness group, každý první čtvrtek v měsíci, na téma meditací prázdnoty, Samathá, mettá. Vedené střídavě učiteli Nathan Glyde, Yahel Avigur, Yuha Pentilla, Sari Markhannen, Susy Keely.
  • Setkávání s názvem Shaping the World, každou třetí neděli v měsíci, vedené Nathanem a Zohar Lavie, na téma závislého vznikání.
  • Setkávání skupiny Gladdening the Heart na téma džhánové praxe v Robově stylu. Probíhá každou neděli.
  • Akce skupiny Soulmaking Dharma, na téma Robovy Soulmaking Dharma, rozebrané ve větším detailu na ústraní Eros unfettered. Zájemci o zařazení do e-mail seznamu napište na tento e-mail. Vedené učiteli Catherine McGee a Yahel Avigur.
  • Několikatýdenní kurzy Dharmy, vedené učileli Yahel Avigur a Susy Keely.

Všechny tyto skupiny fungují na základě Dány.